Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement Avondvierdaagse Sliedrecht

Voor deelname aan de Avondvierdaagse Sliedrecht geldt een reglement. Alle begeleiders en (ouders van) deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze regels voor de Avondvierdaagse Sliedrecht.

De Avondvierdaagse Sliedrecht is lid van de Stichting Evenementen Sliedrecht en is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De regels en richtlijnen van deze bond gelden ook voor de Avondvierdaagse Sliedrecht.

Deelname
Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen achtereen te wandelen. Daginschrijving is niet mogelijk. Afstanden: De totale afstand van de Avondvierdaagse Sliedrecht is:

  • 40 km (4x10 km)
  • 20 km (4x5 km)
  • 12 km (4x3 km)
  • Voor de bewoners van de Merwebolder zijn speciale routes uitgezet van 3 km. De vrijdag is 5 km, zodat zij naar het IJsbaanterrein kunnen komen.
  • Voor de bewoners van verpleeghuis Waerthove en omliggende verpleeghuizen zijn ook speciale routes uitgezet van 3km.

De afstanden kunnen een marge hebben van circa 1 km.

Inschrijven en betalen
Inschrijven en betalen is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op deze website.

Start- en finishlocatie
IJsbaanterrein, Lijsterweg 60, 3362 BK Sliedrecht. Deelnemers van Waerthove en Merwebolder starten vanaf hun locatie.

Aanmelding 1e dag
Aanmelding op dinsdag 21 mei 2019 tussen 18.00 en 18.30 uur op het ijsbaanterrein (Lijsterweg 60, 3362 BK Sliedrecht). Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de start-/controlekaart en een routebeschrijving uitgereikt.

Start/controlekaarten
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start-/controlekaart voor de wandeldagen. Groepen ontvangen per groep één kaart. Iedere avond ontvangt u bij aanmelding u een stempel. Op de route is er één controle en wordt de kaart gestempeld. Controleurs zijn op de route te herkennen aan hun gele hesje. Bij afmelding na de wandeling op het IJsbaanterrein wordt een laatste en derde stempel op de kaart gezet. U kunt hiervoor terecht bij de controleposten.

Starttijden
Dinsdag t/m vrijdag om 18.30 uur. Indien u de 10km wandelt, dan kunt u om 18.00 uur vertrekken.

Wandelroutes
Voor iedere dag zijn afwisselende wandelroutes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van fiets en wandelpaden. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.

Kleding
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.

Wandeltempo
De beschikbare tijd voor het afleggen van de wandelroutes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Hardlopen is niet toegestaan.

Muziek
Het is niet toegestaan tijdens de Avondvierdaagse Sliedrecht geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Zingen is daarin tegen wel toegestaan. Toon respect tijdens de wandelavonden voor medemens en natuur. Wees geen last voor andere lopers en omwonenden.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren op de wandelroutes is niet toegestaan.

Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse Sliedrecht, Stichting Evenementen Sliedrecht en van de KWBN zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid
Stichting Evenementen Sliedrecht is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Sliedrecht verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Evenementen Sliedrecht.

Persoonsgegevens
De Avondvierdaagse Sliedrecht (onderdeel van de Stichting Evenementen Sliedrecht) verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie van de Avondvierdaagse Sliedrecht kan bij inschrijving voor deelname verschillende gegevens van de deelnemers verwerken, zoals NAW-gegevens. De Avondvierdaagse Sliedrecht gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en verbetering van de dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De organisatie van de Avondvierdaagse Sliedrecht zorgt ervoor dat deze informatie goed is beveiligd.

Sliedrecht, 5 april 2019